fbpx

De Haringvlietdam is een primaire afsluitdam tussen Voorne en Goeree.
Het sluit een berucht zeegat, het Goereese Gat, af van de Noordzee.
Het belangrijkste onderdeel van de Haringvlietdam is het uitwaterings- of spuisluizencomplex.
De Haringvlietsluizen zijn de hoofdkraan van Nederland.
Het overgrote deel van de afvoer van het water uit de Rijn en de Maas naar de Noordzee gebeurt door dit gigantische bouwwerk.
Maar hoe ging nu de bouw van de Haringvlietdam in zijn werk?

Werkwijze

De Haringvlietsluizen maken onderdeel uit van het Deltaplan.
Bij de start van de bouw begon men met de uitwateringssluizen.
Daarna bleven er drie sluisgaten over: 

  • Het middelste sluisgat Zuiderdiep (gedicht met steen), 
  • Het zuidelijk sluitgat Noord-Pampus (gedicht met zand) 
  • En het noordelijk en tevens grootste sluitgat Rak van de Schelhoek.

Deze laatste werd met behulp van een kabelbaan gedicht.
Bovendien bouwde men in de dam een schutsluis voor de scheepvaart.

Bouwput

De aanleg van een rechthoekige ringdijk in een ondiep gedeelte van het Haringvliet was het startsein voor de bouw van de Haringvlietdam.
In het ondiepe gedeelte werd een grote, diepe bouwput uitgegraven.
De bouwput werd eind 1956 aanbesteed en in 1958 opgeleverd.
Vervolgens bouwde aannemer NV NESTUM (NV Nederlandse Sluis- en Tunnelbouw Maatschappij) in de bouwput de betonnen uitwateringssluizen.
De bouw startte in juni 1958
Samenvattend; de bouw duurde in totaal zeven jaar. 

Open zetten sluizen

Op 30 september 1968 zette men de 34 schuiven van de uitwateringssluizen open.
De 34 schuiven hadden een doorstroombreedte van bijna 1000 meter.
Officieel zijn de sluizen op 2 november 1970 door de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat drs. J.A. Bakker in gebruik genomen.
Namelijk door het drukken op een knop in het centrale bedieningsgebouw.
Hiermee waren de sluizen Sluitgaten Zuiderdiep en Noord-Pampus definitief gesloten.

Kabelbaan

De sluiting van de twee relatief kleine sluisgaten Zuiderdiep en Noord-Pampus vond plaats tussen 1965 en 1968.
Op 7 oktober 1965 sloot de stenen dam door het Zuiderdiep gesloten.
Het opspuiten van de zanddam door de Noord-Pampus begon op 2 oktober.
Daarmee was de zanddam op 9 november 1968 voltooid.
Het Rak van Scheelhoek is gedicht door middel van het storten van betonblokken
Ter verduidelijking; dit gebeurde met behulp van een kabelbaan.
Dit was de tweede keer dat deze methode bij de Deltawerken werd gebruikt.
De kabelbaan die bij de afsluiting van de Grevelingen gebruikt was, zette men nogmaals in.
De kabelbaan was namelijk tussen 1965 en 1969 hersteld en verbeterd.
Tussen 2 maart en 1 mei 1970 vond het storten van de betonblokken plaats.
Daarna, op 15 november 1971, opende Koningin Juliana met minister Willem Drees jr. Van Verkeer en Waterstaat de Haringvlietdam.

Foto: Beeldarchief Rijkswaterstaat
Tekst bewerkt uit publicaties van Bob Benschop