fbpx

Museum waardige collectie voor Buffel in Hellevoetsluis

In 2013 reorganiseerde het Maritiem Museum Rotterdam door te fuseren met het Havenmuseum Rotterdam.
Tot maart 2018 behoorde het vroegere ramtoren- en logementsschip de Buffel tot de vaste collectie van het Maritiem Museum Rotterdam.
Ondanks dat de Buffel een van de historische schepen van de Nederlandse Marine is.
Maar met veranderde inzichten paste het schip niet meer in de beoogde collectie.
Hierom is Ramtorenschip Buffel in bruikleen gegeven aan een speciaal voor dat doel opgerichte stichting.
Men heeft aan de Koningskade een vaste ligplaats voor de Buffel gebouwd in Hellevoetsluis.

Ethische eisen

Het schip maakte zodoende geen deel meer uit van een Maritiem Museum Rotterdam
Daarom voldeed Museumschip Buffel in Hellevoetsluis niet meer aan de culturele en ethische eisen die voor een museum gelden.
Met andere woorden: de Buffel is als zelfstandig schip geen lid van de Museumvereniging Nederland,
Het is, zoals gezegd, daardoor moeilijk om een goede collectie te vormen en te onderhouden.
Dit betekent dat minder fondsen kunnen verkregen.
Ook wenselijke collectie stukken bemachtigt men zo minder gemakkelijk.
En ook het in bruikleen krijgen van stukken uit andere musea is lastig.
Daarnaast is het belangrijk om ervaringen en kennis met andere culturele organisaties te delen.

Collectievorming en samenwerking

Dit is dan ook de reden dat het bestuur van de Buffel besloten heeft zelfstandig lid te worden van de Museumvereniging Nederland.
Maar een lidmaatschap van de Museumvereniging is verbonden aan voorwaarden.
Het vormen en onderhouden van een museum waardige collectie is een van de belangrijkste.
Op dit moment wordt door het bestuur van de Buffel eveneens hard gewerkt aan de vorming van die collectie.

Stadsmuseum Hellevoetsluis

Het Stadsmuseum Hellevoetsluis heeft inmiddels al een zelfstandig lidmaatschap van de Museumvereniging Nederland aangevraagd.
En om ook een lidmaatschap voor de Buffel te kunnen bereiken,
wordt binnen Fortresse Holland nauw samengewerkt met het Stadsmuseum Hellevoetsluis.
Het Stadsmuseum heeft in haar collectie namelijk veel zaken die passen in de beoogde collectie van de Buffel.
Omgekeerd kunnen er in de te vormen collectie van de Buffel ook zaken zijn die voor het Stadsmuseum museum waardig zijn.
De beoogde samenwerking past geheel in de groei naar het op termijn zo gewenste nieuwe erkende museum van nationaal belang. 

Tekst: Tom Wensink, voorzitter Ramtorenschip Buffel in Hellevoetsluis